fbpx

מפגש היכרות קצר

מפגש היכרות של חצי שעה

במפגש האישי נערוך מיפוי של מקורות ההתמודדות או הקונפליקט שברצונכם לפתור בחייכם.

העבר שלנו משפיע עלינו ויוצר את העתיד שלנו. את העבר לא ניתן לשנות, אבל ניתן לשנות את איך שאנחנו חווים אותו. את האופן שבו הוא משפיע עלינו, ואת הרגשות שלנו לגביו. בתהליך האישי נשתמש באנרגיה השלילית שנצברה בעבר, בזכרונות, ברגשות ובחוויות שנצברו לטובת התפתחות וצמיחה בעתיד.

 

180